Nykøbing F. roklub - ro dig glad :-)
Du er her: Kontingent

Klubben har forskellige kontingentsatser afhængig af alder og aktivitetsniveau. Udover medlemskab som aktiv roer, er der mulighed for at være motionsmedlem, løbsmedlem eller passivt medlem.

Familie dækker 2 seniorer og disses børn indtil det fyldte 19. år. Motion giver adgang til at benytte træningsrum og omklædning, samt svømmetimen i vinterhalvåret.

Nedenstående satser er alle for 1 år og kontingent opkræves helårligt, med undtagelse af børn og unge som opkræves halvårligt.

20162017
Barn til og med 15 år700 kr.700 kr.
Ung til og med 19 år1.000 kr.1.000 kr.
Senior1.550 kr.1.550 kr.
Familie3.100 kr.3.100 kr.
Motion/svømning775 kr.775 kr.
Løbere400 kr.400 kr.
Passive200 kr.200 kr.

Klubbens kontingentkonto: Reg.nr. 0694 og kontonr. 2784823

Ved manglende eller sen indbetaling opkræves gebyr på kr. 100,-. Ved yderligere manglende betaling kan der ske automatisk udmeldelse og krav om yderligere et halvt års kontingent for genindmeldelse. Der henvises til klubbens vedtægter.

Senest rettet: 2017-04-20  
Om hjemmesiden
Nykøbing F. Roklub - Sophieholmen 17 - 4800 Nykøbing Falster - Telefon til klubhuset: 5485 0546
Thu, 14 Dec 2017 22:48:02Z Admin